facebook  | strona główna  |  mapa serwisu
 
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH WDRAŻAMY SCRUM
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
 
 
     
Justyna Cholewińska  

Justyna Cholewińska

Trener biznesu i szkoleń edukacyjnych, konsultant metodyczny telewizyjny i teatralny, właściciel firm edukacyjnych, dyrektor pedagogiczny placówek edukacyjnych. Nauczyciel, logopeda, autor innowacji pedagogicznych, programów profilaktycznych, wychowawczych i adaptacyjnych. Właściciel Inachis.

 

Czym zajmuję się w Inachis?

 • zarządzanie firmą
 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • budowanie programów szkoleniowo-rozwojowych
 • prowadzenie szkoleń
 • konsultacjami metodycznymi dla firm, instytucji, osób prywatnych
 • prowadzeniem badań edukacyjnych i ich analizą
 • wprowadzanie innowacji pedagogicznych
 • koordynowaniem działań edukacyjnych w firmie

 

Ja o swoich szkoleniach.
Głównym założeniem prowadzonych przeze mnie szkoleń, jest szkolenie z tematów w zakresie swoich kompetencji opartych na bezpośrednich doświadczeniach. Stwarzam sytuacje szkoleniowe dające możliwość samodzielnego doświadczania, wykorzystania potencjału tkwiącego w uczestnikach szkoleń do samorozwoju. Projektowanie szkoleń jest dla mnie ogromnie ważne, ponieważ od tego etapu zależą efekty i zadowolenie uczestnika. Dlatego  takie znaczenie dla mnie ma badanie rzeczywistych potrzeb szkoleniowych i takie projektowania szkoleń, aby zapewniły uczestnikom realizację potrzeb, doświadczanie  w bezpiecznej atmosferze, pokazanie praktycznego zastosowania treści szkolenia. Projektowane szkolenia opierają się na moich bezpośrednich doświadczeniach związanych z wprowadzaniem przeze mnie metod pracy podczas dotychczasowych doświadczeń zawodowych. Mam więc możliwość konfrontacji teorii niezbędnej do zapoznania się z metodą z o wiele bardziej wartościowymi aspektami dotyczącymi praktycznych zastosowań, rozwiązań na etapie planowania i realizacji w naszej polskiej rzeczywistości. Dodatkowa korzyść z projektowanych przeze mnie szkoleń to możliwość odniesienia się do zagadnień związanych z nadzorem pedagogicznym, awansem zawodowym, planowaniem pracy, przepisami prawa oświatowego dotyczącego umocowania prawnego wprowadzanych metod, a także ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, oraz spełniania wymagań placówki w poszczególnych obszarach.

 

Profil zawodowy:

 • Sukcesy w zakresie rozpoznawania potrzeb szkoleniowych placówek edukacyjnych, projektowania procesu rozwojowo-szkoleniowego placówek edukacyjnych i realizacji procesu szkoleniowego.
 • Doświadczenia praktyczne (9-cio letnie) w zarządzaniu ludźmi i kierowania firmami z branży edukacyjnej.
 • Doskonałe zrozumienie warunków kierowania edukacją i procesem szkoleniowym w placówkach państwowych i prywatnych poprzez doświadczenia pracy w obu typach placówek.
 • Wypracowanie autorskich rozwiązań w zarządzaniu placówkami edukacyjnymi usprawniającymi pracę placówki edukacyjnej.
 • Stworzenie Modelu Otwartej Edukacji obejmującego zarządzanie, metodologię i warunki realizacji na etapie edukacji przedszkolnej. 
 • Doświadczenia w opracowywaniu i wdrażaniu innowacji edukacyjnych, umiejętność kierowania zmianą, pracy z oporem.
 • Doświadczenia metodyczne 30 konsultacji merytoryczno-metodycznych odcinków programu telewizyjnego Jedynkowego Przedszkola dla  TVP 1.

 

Moje główne kompetencje to:

 • Analiza potrzeb szkoleniowych.
 • Tworzenie autorskich programów szkoleniowych.
 • Stosowanie technik aktywizujących w szkoleniach: metaplan, gry interakcyjne, praca z kamerą, symulacje, wizualizacje.
 • Zarządzanie procesem rozwojowym.
 • Human Performance Improvement.
 • Technika NLP strategia Disneya.
 • Tworzenie autorskich programów edukacyjnych.
 • Tworzenie programów innowacji pedagogicznych, wprowadzanie zmian w edukacji.
 • Znajomość metodyki z zakresu edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, logopedii, znajomość prawa oświatowego.
 • Tworzenie planów pracy i organizacji placówki edukacyjnej, zarządzanie, nadzór pedagogiczny.
 • Planowanie, organizacja i kierowanie dużymi imprezami edukacyjnymi.

 

Moje główne doświadczenia zawodowe to kierowanie CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH INACHIS - właściciel, trener koordynator ds. szkoleń i rozwoju, koordynator inicjowanych działań edukacyjnych. Zarządzanie grupą trenerów i współpracowników. Tworzenie programów szkoleniowo – rozwojowych dla placówek edukacyjnych. Opracowanie i prowadzenie wykładów na konferencjach wojewódzkich, ogólnokrajowych. Projektowanie i prowadzenie szkoleń dla metodyków, nauczycieli, rodziców. Prywatne placówki edukacyjne - właściciel, dyrektor pedagogiczny, szkoleniowiec. Zarządzanie pracownikami w dwóch placówkach oświatowych, pełnienie funkcji dyrektora pedagogicznego, nadzór pedagogiczny nad placówkami, kierowanie procesem szkoleniowym pracowników i procesem rozwoju placówki, opracowywanie programów edukacyjnych dla dzieci, opracowanie i kierowanie procesem wprowadzanych innowacji. Współpraca z TVP I Teatrami - konsultant merytoryczno-metodyczny.  Konsultacje metodyczne 30 scenariuszy odcinków do programu TVP 1 Jedynkowe Przedszkole. Współpraca z OŚRODKIEM ROZWOJU EDUKACJI - prowadzenie wykładów, szkoleń dla metodyków i konsultantów, opracowanie materiału edukacyjnego z zakresu pracy z dziećmi na etapie edukacji przedszkolnej. Wieloletnia praktyka logopedyczna i nauczycielska.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej