strona główna  |  mapa serwisu  |  zapraszamy na nasz Facebook Zapraszamy na nasz Facebook
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH PRZESTRZEŃ ALTERNATYWNYCH
SZKOLEŃ EDUKACYJNYCH
 
 
 

Innowacje edukacyjne.

 

Edukacja dwujęzyczna i alternatywne metody pracy z dziećmi w przedszkolu.
Inicjowanie nowych rozwiązań edukacyjnych jest realizacją koncepcji pracy naszych przedszkoli. W realizacji tych działań uczestniczą wszyscy nauczyciele w placówce. Innowacja” Edukacji dwujęzycznej i alternatywnych metod pracy z dziećmi w przedszkolu” pozwala nam na uzyskiwanie coraz lepszych efektów edukacji przedszkolnej i stanowi kontynuacje naszych założeń. Podejmowane przez wszystkich nauczycieli działania w ramach realizacji innowacji mają na celu podniesienie umiejętności dzieci w różnych sferach rozwoju. Poprzez przyjęte i sprawdzone przez nas rozwiązania metodyczne i organizacyjne wspomagamy dzieci w nabywaniu umiejętności posługiwania się językiem angielskim, umożliwiamy im aktywne poznanie otaczającej je rzeczywistości poprzez pracę metodą projektów oraz rozwijamy ich zdolności i zainteresowania w uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji w ośrodkach zainteresowań.

 

Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH

 

„Przedszkolna koncepcja otwartych drzwi”
Opracowana przez nasze przedszkola „Przedszkolna Koncepcja Otwartych Drzwi „opiera się na założeniu konieczności usprawnienia organizacji pracy przedszkola dla podwyższenia jakości jego pracy.

Koncepcja ta dotyczy:

  • organizacji procesu dydaktycznego-wychowawczo-opiekuńczego
  • organizacji dokumentacji planowania i realizacji pracy z dzieckiem
  • podziału obowiązków między nauczycielami
  • organizacji działań zmierzających na przygotowanie dzieci do przekroczenia progu szkoły

 

Typowa organizacja placówek przedszkolnych nie stwarza optymalnych warunków do realizacji przyjętej przez nasze przedszkola koncepcji pracy opartej o dwujęzyczność, rozwijanie zdolności, aktywne metody pracy z dzieckiem w przedszkolu i multimedialność.

 

Przyjęta organizacja poprawi jakość wprowadzonych nowatorskich metod nauczania dotyczących edukacji dwujęzycznej, pracy metodą projektów oraz zajęć w klubach zainteresowań. Wprowadzane przez nas metody wymagają bowiem opracowania nowych rozwiązań  organizacyjnych, dotyczy to głównie usprawnienia planowania i dokumentowania pracy z dziećmi. Ważnym czynnikiem wprowadzanej organizacji jest także stworzenie warunków sprzyjających przygotowaniu dzieci do przekroczenia progu szkoły. Przygotowanie dzieci do szkoły oprócz aspektu edukacyjnego wymaga według nas szczególnego uwzględnienia aspektu społeczno-emocjonalnego. Dzięki takiej organizacji mamy okazję kształtować postawy otwartych relacji rówieśniczych wśród dzieci. Dzieci będą miały okazję także doskonalić umiejętność określania swoich potrzeb i wyrażania ich, a także podejmowanie decyzji i brania odpowiedzialności za wykonanie zadań edukacyjnych. Założenia te wychodzą więc naprzeciw oczekiwaniom reformy oświatowej posyłania dzieci 6-letnich do szkoły.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej