facebook  | strona główna  |  mapa serwisu
 
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH WDRAŻAMY SCRUM
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
 
 
Temat szkolenia:
Innowacja pedagogiczna i eksperyment w placówce edukacyjnej - od planowania po ewaluację.
 
Sprawdź czy jesteś w grupie odbiorców.
 

Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, którzy chcą opracować i wprowadzić innowację lub eksperyment w placówce, znać podstawy prawne, praktyczne rozwiązania, korzyści płynące z wprowadzania innowacji i eksperymentów.

 
Czego doświadczysz na szkoleniu?
 
 • Wiesz, Rozumiesz, Stosujesz - kilka minut teorii o metodologii eksperymentów i innowacji.
 • Planowanie wprowadzania eksperymentu i innowacji.
 • Korzyści dla dziecka, rodziców, placówki - ogromne chcesz wiedzieć, czy warto wprowadzić innowację lub eksperyment?
 • Wieloaspektowe planowanie innowacji i eksperyment w aspekcie ewaluacji zewnętrznej  i spełniania wymagań wobec placówki.
 • Rola dzieci, rodziców, nauczycieli, personelu niepedagogicznego i współpraca ze środowiskiem w wprowadzaniu innowacji i eksperymentu.
 • Ewaluację innowacji i eksperymentu - bez ankiet - proste i skuteczne metody ewaluacji.
 • Wprowadzanie innowacji - wprowadzanie zmian. Opór przed zmianą, sposoby radzenia sobie z oporem wobec zmian.
 • Ja i moja droga, mojej placówki do opracowania innowacji, wprowadzania innowacji.
 
Jakie odniesiesz korzyści?
 
 • Podwyższenie kompetencji z zakresu przepisów prawa oświatowego dotyczących wprowadzania w edukacji innowacji i eksperymentów.
 • Określenie obszarów pracy placówki będących podstawą do wprowadzenia innowacji.
 • Wykorzystanie innowacji do realizacji podstawy programowej, podniesienia jakości pracy placówki i spełniania wymagań w poszczególnych obszarach.
 • Wypracowanie etapów wprowadzania innowacji w placówce.
 • Poznanie roli sposobów pracy zespołowej we wprowadzaniu innowacji.
 • Poznanie praktycznych metod ewaluacji innowacji i eksperymentów.
 • Znajomość możliwych barier wprowadzania innowacji i eksperymentów i walka z oporem podczas wprowadzanych zmian.
 
Kto poprowadzi szkolenie?
 
Mgr Justyna Cholewińska - trener biznesu, dyrektor przedszkola, nauczyciel, logopeda.
 

Dlaczego ja:

 • Wprowadzałam w placówce edukacyjnej dziesięć  innowacji pedagogicznych, których jestem współautorem lub autorem.
 • Koordynowałam i nadzorowałam i wprowadzałam pracę nad realizacją innowacji w placówkach edukacyjnych.
 • Mam doświadczenia w pracy z oporem nad wprowadzaniem zmian, a innowacją i eksperyment to zmiana.
 • Opracowane przeze mnie i wprowadzone zmiany przyniosły korzyści dotyczące usprawnienia zarządzania, wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych, metod pracy z dziećmi.
 • Współpracowałam z pracownikami uczelni wyższych nad realizacją różnych projektów edukacyjnych.
 

Informacje o szkoleniu w Lublinie

Kiedy?

Termin szkolenia: po zebraniu grupy

Gdzie?

Al. Warszawska 43 Lublin. Centrum Inicjatyw Edukacyjnych

Jak długo?

5 godzin 15.00 - 20.00

Za ile?

160 zł

Zaświadczenia

Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Kliknij i zapisz się na szkolenie w Lublinie

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej