facebook  | strona główna  |  mapa serwisu
 
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH WDRAŻAMY SCRUM
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
 
 
Temat szkolenia:

Prowadzenie zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania dzieci przez nauczycieli

 
Sprawdź czy jesteś w grupie odbiorców
 

Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, dyrektorzy ośrodków edukacji, Domów kultury w których prowadzone są zajęcia z dziećmi rozwijające zainteresowania, którzy chcą poznać  możliwości rozwijania zdolności dzieci i sposoby organizacji przestrzeni placówki sprzyjające rozwijaniu zdolności, metody badania zdolności dzieci, sposoby planowa zajęć rozwijających zainteresowania, zastosować metodę projektu w rozwijaniu zainteresowań dzieci, nauczyć się rozpoznawać zasoby środowiska w rozwijaniu zainteresowań, wykorzystać zdobyte wiadomości do rozwoju zawodowego i zwiększenia poziomu spełniania wymagań przez placówkę w poszczególnych obszarach, nadzorować działania z tego zakresu.

 
Czego doświadczysz na szkoleniu?
 
 • Z punktu widzenia dziecka - jakie może mieć zdolności, potrzeby, możliwości, ograniczenia związane z etapem rozwoju
 • Chwilka teorii o zdolnościach i zainteresowaniach wg Gardnera i porcja praktyki wykorzystania teorii do........
 • Rodzic wsparciem w rozwijaniu zdolności … na miarę możliwości dziecka, a nie ambicji rodzica
 • Rozpoznawanie zdolności rola kwestionariuszy, a rzeczywisty obraz dziecka, co wybierzesz?
 • Kluby zainteresowań w placówce: zasady, organizacja, planowanie, realizacja, ewaluacja
 • Możliwości środowiska, jak je rozpoznać i wykorzystać do rozwijania zdolności
 • Praca zespołowa nauczycieli nad rozpoznawaniem zdolności, rola dyrektora w inspirowaniu do zmian i praca z oporem podczas ich wprowadzania
 • Działania nauczyciela w rozwijaniu zainteresowań dziecka, a awans zawodowy i spełnianie wymagań przez placówkę w poszczególnych obszarach, nadzór nad działaniami rozwijającymi zdolności dzieci. 
 
Jakie odniesiesz korzyści?
 
 • Poznasz tu, przypomnisz sobie teorię inteligencji wielorakich H. Gardnera, nauczysz się wykorzystywać ją w pracy
 • Poprawisz współpracę z rodzicami  i środowiskiem, będziesz umiał koordynować prace nauczycieli w kierunku rozpoznawania i wykorzystywać możliwości środowiska do rozwoju zainteresowań
 • Poznasz sposoby rozpoznawania zainteresowań dzieci
 • Poznasz sposoby planowania, organizacji  i realizacji pracy w kołach zainteresowań
 • Poznasz niestandardowe pomysły na wykorzystanie technik „medialnych” do pracy z dziećmi w kołach zainteresowań 
 • Nauczysz się wieloaspektowego podejścia do realizacji zadań w kontekście spełniania przez placówkę wymagań w poszczególnych obszarach
 • Poznasz gotowe narzędzia do badania zdolności i zainteresowań oraz alternatywne metody rozpoznawania zdolności
 • Poznasz aspekty metody projektu wykorzystywane do rozwoju zainteresowań
 • Wykorzystasz działania rozwijające zainteresowania do rozwoju zawodowego i awansu zawodowego
 • Poznasz inspiracje dla nauczycieli rozwiązań organizacji przestrzeni dziecka tak aby sprzyjała rozwojowi zainteresowań - ośrodki zainteresowań
 • Poznasz sposoby pracy zespołowej nauczycieli nad rozwijaniem zainteresowań.
 
Kto poprowadzi szkolenie?
 
Mgr Justyna Cholewińska - trener biznesu, dyrektor przedszkola, nauczyciel, logopeda
 

Dlaczego ja:

 • Wypracowałam system rozwijania zainteresowań w placówce edukacyjnej
 • Planowałam, prowadziłam i działania rozwijające zainteresowania dzieci
 • Opracowałam niestandardowe działania i techniki pracy z dziećmi 

      rozwijające zainteresowania

 • Opracowałam technikę skutecznego rozpoznawania możliwości środowiska przy rozwoju zainteresowań  dzieci
 • Wszystkie proponowane działania są sprawdzone w praktyce
 • Nadzoruję prowadzenie działań w dwóch placówkach edukacyjnych.
 

Informacje o szkoleniu w Lublinie

Kiedy?

Termin szkolenia: po zebraniu grupy

Gdzie?

Al. Warszawska 43 Lublin. Centrum Inicjatyw Edukacyjnych

Jak długo?

6 godzin 9.00 - 15.00

Za ile?

150 zł

Zaświadczenia

Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Kliknij i zapisz się na szkolenie w Lublinie

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej