facebook  | strona główna  |  mapa serwisu
 
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH WDRAŻAMY SCRUM
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
 
 
Temat szkolenia:
Wsparcie dziecka młodszego w starcie szkolnym
 
Sprawdź czy jesteś w grupie odbiorców
 

Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, którzy chcą poznać nowe sprawdzone rozwiązania skutecznego przygotowania dziecka do szkoły nie tylko w kontekście dojrzałości poznawczej i fizycznej, ale szczególnie w aspekcie dojrzałości emocjonalno - społecznej, poznać niestandardowe rozwiązania współpracy ze szkołą, działania sprzyjające rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu dzieci, wypracować formy współpracy z rodzicami wpływające na adaptację dzieci do przedszkola, umieć zaplanować i realizować działania sprzyjające przygotowaniu dzieci do szkoły, umieć wykorzystać badanie losów absolwentów do podniesienia jakości pracy placówki, sprawne kierować i nadzorować działaniami placówki w tym zakresie.

 
Czego doświadczysz na szkoleniu?
 
 • Dojrzałość szkolna dziecka a dyrektor i działania przedszkola w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań stwarzania warunków rozwoju w przedszkolu w aspekcie dojrzałości szkolnej dziecka
 • Jak inicjować i motywować nauczycieli do organizacji  konkretnych  sytuacji  edukacyjnych wpływających na rozwój społeczno - emocjonalny
 • Budowanie otwartości na potrzeby innych jako element dojrzałości społeczno-emocjonalnej (analiza potrzeb środowiska i udział dzieci w
 • Niestandardowe rozwiązania współpracy ze szkołą - „Nie odbębnić wycieczki, by szkoła nie kojarzyła się z ławką"
 • Badane losów absolwentów a działania przedszkola w przygotowaniu dziecka do szkoły, analizy skuteczności działań i kilka sprawdzonych pomysłów na....  
 • Rodzice w roli rodzica ucznia - nad tym też trzeba popracować …......rola metody projektu w przygotowaniu rodziców do pracy z dziećmi
 • Prezentacja i pewność  siebie - jak ją zbudować u dziecka z pomocą metoda projektu i edukacji medialnej
 • Nauka nie kończy się na szkole podstawowej - ciągłość edukacji możliwości przedszkola w współpracy -  role dyrektora w organizacji procesu edukacji
 • Zagadnienia wielokulturowości w przygotowaniu dzieci do szkoły- edukacja potrzeb czasów
 • Wieloaspektowe działania przedszkola w zakresie osiągnięcia dojrzałości szkolnej a spełnianie wymagań placówki w poszczególnych obszarach.
 
Jakie odniesiesz korzyści?
 
 • wypracujesz nowe trendy współpracy ze szkołą
 • zwiększysz kompetencje w zakresie monitorowania działań związanych z rozwojem społeczno - emocjonalny
 • wypracujesz sposoby nadzoru nad planowanie  działań nauczycieli  rozwijających dojrzałość społeczno - emocjonaln
 • wypracujesz sposób badania potrzeb środowiska w zakresie budowania otwartości na potrzeby innych
 • wypracujesz nowe formy współpracy z rodzicami zwiększające ich kompetencje wychowawcze w byciu rodzicem dziecka szkolnego
 • poznasz elementy pracy metodą projektu i edukacji medialnej wpływające na przygotowanie dziecka do szkoły i rozwój emocjonalny i społeczny dzieci
 • poznasz sprawdzone autorskie rozwiązania organizacji działań wpływających na rozwój społeczno - emocjonalny dzieci
 • wpłyniesz na podniesienie poziomu pracy placówki, spełniania przez placówkę wymagań na wysokim poziomie
 • wykorzystasz działania z zakresu dojrzałości szkolnej jako inspiracji do działań nauczycieli w zakresie rozwoju zawodowego i awansu zawodowego.
 
Kto poprowadzi szkolenie?
 
Mgr Justyna Cholewińska - trener biznesu, dyrektor przedszkola, nauczyciel, logopeda
 

Dlaczego ja:

 • wypracowałam system wspierania dziecka szkolnego w stracie szkolnym
 • sprawdziłam w praktyce wszystkie zaproponowane działania 
 • brałam w nich udział i nadzorowałam wprowadzanie rozwiązania 
 • mam wieloletnią praktykę w pracy z dziećmi na etapie przedszkolnym we wszystkich grupach wiekowych
 • prowadzę warsztaty dla rodziców dotyczące dojrzałości szkolnej
 • nadzoruję wprowadzanie systemu wsparcia dziecka młodszego, starcie szkolnym  w dwóch placówkach
 • interesuję się edukacją medialną i wielokulturową na etapie edukacji przedszkolnej
 • prowadziłam szkolenia dla metodyków i konsultantów z całej Polski w zakresie wykorzystania opracowanych przeze mnie działań wspierających przygotowanie dzieci młodszych do udanego startu szkolnego.
 

Informacje o szkoleniu w Lublinie

Kiedy?

Termin szkolenia: po zebraniu grupy

Gdzie?

Al. Warszawska 43 Lublin. Centrum Inicjatyw Edukacyjnych

Jak długo?

6 godzin 15.00 - 20.00

Za ile?

150 zł

Zaświadczenia

Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Kliknij i zapisz się na szkolenie w Lublinie

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej