facebook  | strona główna  |  mapa serwisu
 
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH WDRAŻAMY SCRUM
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
 
 
Temat szkolenia:
Innowacja pedagogiczna i eksperyment w placówce edukacyjnej - od planowania po ewaluację.
 
Sprawdź czy jesteś w grupie odbiorców
 

Rady pedagogiczne przedszkoli, szkół podstawowych, którze chcą opracować i wprowadzić innowację lub eksperyment w placówce, znać podstawy prawne, praktyczne rozwiązania, korzyści płynące z wprowadzania innowacji i eksperymentów.

 
Czego doświadczysz na szkoleniu?
 
 • Wiesz, Rozumiesz, Stosujesz + kilka minut teorii O METODOLOGII eksperymentów i innowacji
 • Planowanie wprowadzania eksperymentu i innowacji
 • Korzyści dla dziecka, rodziców, placówki – ogromne chcesz wiedzieć czy warto wprowadzić innowację lub eksperyment?
 • Wieloaspektowe planowanie innowacji i eksperyment w aspekcie ewaluacji zewnętrznej i spełniania wymagań wobec placówki
 • Rola dzieci, rodziców, nauczycieli, personelu  niepedagogicznego i współpraca ze środowiskiem w wprowadzaniu innowacji i eksperymentu.
 • Ewaluację  innowacji i eksperymenu - bez ankiet – proste i skuteczne metody ewaluacji.
 • Wprowadzanie innowacji – wprowadzanie zmian. Opór przed zmianą, sposoby radzenia sobie z oporem wobec zmian.
 • Ja i moja droga mojej placówki do opracowania innowacji  wprowadzania innowacji.
 
Jakie odniesiesz korzyści?
 
 • podwyższenie kompetencji z zakresu przepisów prawa oświatowego dotyczących wprowadzania w edukacji innowacji i eksperymentów
 • określenie obszarów pracy placówki będących podstawą do wprowadzenia innowacji
 • wykorzystanie innowacji do realizacji podstawy programowej, podniesienia jakości pracy placówki i spełniania wymagań w poszczególnych obszarach
 • wypracowanie etapów wprowadzania innowacji w placówce
 • poznanie roli  sposobów pracy zespołowej we wprowadzaniu innowacji
 • poznanie praktycznych metod ewaluacji innowacji i eksperymentów
 • znajomość możliwych barier wprowadzania innowacji i eksperymentów i walka z oporem podczas wprowadzanych zmian
 
Kto poprowadzi szkolenie?
 
Mgr Justyna Cholewińska - trener biznesu, dyrektor przedszkola, nauczyciel, logopeda
 

Dlaczego ja:

 • wprowadzałam w placówce edukacyjnej dziesięć  innowacji pedagogicznych których jestem współautorem  lub autorem
 • koordynowałam i nadzorowałam i wprowadzałam  pracę nad realizacją innowacji w placówkach edukacyjnych
 • mam doświadczenia w pracy z oporem nad wprowadzaniem zmian a innowacja i eksperyment to zmiana
 • opracowane przeze mnie i wprowadzone zmiany przyniosły korzyści dotyczące usprawnienia zarządzania, wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych, metod pracy z dziećmi
 • współpracowałam z pracownikami uczelni wyższych nad realizacją różnych projektów edukacyjnych
 

Informacje o szkoleniu

Kiedy?

Termin szkolenia: po zebraniu grupy

Gdzie?

Cała Polska (w lokalu zgłoszonej placówki)

Jak długo?

6 godzin

Za ile?

150 zł

Zaświadczenia

Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej