facebook  | strona główna  |  mapa serwisu
 
Inachis - CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH WDRAŻAMY SCRUM
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
 
 
Temat szkolenia:
Jak rozwijać zdolności i zainteresowania dzieci.
 
Sprawdź czy jesteś w grupie odbiorców
 

Rady pedagogiczne przedszkoli, szkół podstawowych, instytucji pracujących z dziećmi, pracownicy Domów Kultury i Ośrodków edukacji prowadzących zajęcia z dziećmi, którzy chcą poznać  możliwości rozwijania zdolności dzieci i sposoby organizacji przestrzeni placówki sprzyjające rozwijaniu zdolności, metody badania zdolności dzieci, sposoby planowa zajęć rozwijających zainteresowania, zastosować metodę projektu w rozwijaniu zainteresowań dzieci, nauczyć się rozpoznawać zasoby środowiska w rozwijaniu zainteresowań, wykorzystać zdobyte wiadomości do rozwoju zawodowego i zwiększenia poziomu spełniania wymagań przez placówkę w poszczególnych obszarach.

 
Czego doświadczysz na szkoleniu?
 
 • Z punktu widzenia dziecka - jakie może mieć zdolności, potrzeby, możliwości, ograniczenia związane z etapem rozwoju.
 • Chwilka teorii o zdolnościach i zainteresowaniach wg Gardnera i porcja praktyki wykorzystania teorii do........
 • Rodzic wsparciem w rozwijaniu zdolności… na miarę możliwości dziecka a nie ambicji rodzica.
 • Rozpoznawanie zdolności rola kwestionariuszy, a rzeczywisty obraz dziecka co wybierzesz?
 • Kluby zainteresowań w placówce: zasady, organizacja, planowanie, realizacja, ewaluacja. 
 • Możliwości środowiska jak je rozpoznać i wykorzystać do rozwijania zdolności.
 • Działania nauczyciela w rozwijaniu zainteresowań dziecka a awans zawodowy i spełnianie wymagań  przez placówkę w poszczególnych obszarach.
 
Jakie odniesiesz korzyści?
 
 • poznasz teorię inteligencji wielorakich H. Gardnera nauczysz się wykorzystywać ją w pracy
 • poprawisz współpracę z rodzicami i środowiskiem będziesz umiał rozpoznawać i wykorzystywać możliwości środowiska do rozwoju zainteresowań
 • poznasz sposoby rozpoznawania zainteresowań dzieci
 • poznasz sposoby planowania, organizacji i realizacji pracy w kołach zainteresowań
 • poznasz niestandardowe pomysły na wykorzystanie technik „medialnych” do pracy z dziećmi w kołach zainteresowań 
 • nauczysz się wieloaspektowego podejścia do realizacji zadań w kontekście spełniania przez placówkę wymagań w poszczególnych obszarach
 • poznasz gotowe narzędzia do badania zdolności i zainteresowań oraz alternatywne metody rozpoznawania zdolności
 • poznasz aspekty metody projektu wykorzystywane do rozwoju zainteresowań
 • wykorzystasz działania rozwijające zainteresowania do rozwoju zawodowego i awansu zawodowego
 • nauczysz się organizować  przestrzeń dziecka tak aby sprzyjała rozwojowi zainteresowań - ośrodki zainteresowań
 
Kto poprowadzi szkolenie?
 
Mgr Justyna Cholewińska - trener biznesu, dyrektor przedszkola, nauczyciel, logopeda
 

Dlaczego ja:

 • wypracowałam system rozwijania zainteresowań w placówce edukacyjnej
 • planowałam, prowadziłam i działania rozwijające zainteresowania dzieci
 • opracowałam niestandardowe działania i techniki pracy z dziećmi rozwijające zainteresowania
 • opracowałam technikę skutecznego rozpoznawania możliwości środowiska przy rozwoju zainteresowań dzieci
 • wszystkie proponowane działania są sprawdzone w praktyce
 • nadzoruję prowadzenie działań w dwóch placówkach edukacyjnych
 

Informacje o szkoleniu

Kiedy?

Termin szkolenia: po zebraniu grupy

Gdzie?

Cała Polska (w lokalu zgłoszonej placówki)

Jak długo?

6 godzin

Za ile?

150 zł

Zaświadczenia

Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Inachis CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej